Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Dzień drzwi otwartych 18.05.2019r.

Data dodania: 2019-05-18

fot. kl. Tomasz Nowak

Posługi lektoratu i akolitatu - 09.03.2019r.

Data dodania: 2019-03-10

fot. kl. Tomasz Nowak

Rekolekcje Powołaniowe 22-24 luty 2019

Data dodania: 2019-03-02

fot. kl. Tomasz Nowak

Ustanowienie lektorów - 2 grudnia 2018 - część 1

Data dodania: 2018-12-17

fot. kl. Tomasz Nowak

Ustanowienie lektorów - 2 grudnia 2018 - część 2

Data dodania: 2018-12-17

fot. kl. Tomasz Nowak

Ustanowienie lektorów - 16 grudnia

Data dodania: 2018-12-17

fot. kl. Tomasz Nowak